Arbejdsmiljø

Vores arbejdsmiljø

Vi driver en professionel montagevirksomhed med fokus på arbejdsmiljø herunder sikkerhed. Ledelsen i APC BYG skal sikre, at vi når de planlagte resultater, og at der er ressourcer nok både til drift og videreudvikling af ledelsessystemerne. Ledelsen påtager sig ansvaret for systemernes effektivitet samt at disse systemer understøtter den strategiske udvikling, ligesom ledelsessystemernes krav integreres i samtlige af virksomhedens processer.

APC BYG skal kontinuerligt arbejde med vores indsats på miljø – og arbejdsmiljøområdet. Opnåede resultater og hændelser indenfor dette skal dokumenteres for på den måde at sikre, at vi opnår vores mål. APC BYG er en del af hele den bæredygtige udvikling med en høj standard for miljø, sundhed og sikkerhed. Vi ønsker at være de førende inden for branchen og er dermed en selvskrevet samarbejdspartner.

Det påhviler ledelsen i APC BYG at sikre, at indsatsen på miljø – og arbejdsmiljøområdet er optimal, og at der kontinuerligt arbejdes på forbedringer.  Miljø – og arbejdsmiljøpolitikken kommunikeres direkte via ledelsen ud til samtlige medarbejdere for dermed at sikre, at alle er bevidste om deres individuelle forpligtigelser. 

arbejdsmiljø i fokus
fokus på arbejdsmiljø hos APC Byg

Sikkerhed

I forhold til vores kunder opfylder vi altid deres krav omkring sikkerhed, sundhed og miljø – Vi stræber altid efter at kommunikere omkring eventuelle miljømæssige bedre alternativer, ligesom vi altid arbejder på at forebygge og undgå en skadelig påvirkning af miljø – og arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne gennem kvalificeret vurdering. Etablering af korrekt beredskab samt planlægning og styring skal sikre kritiske risici. Er disse ikke mulige at hindre, deltager vi ikke.   
Der er alkohol- og rusmiddelforbud for alle ansatte hos APC BYG, da det er til fare for sikkerheden. Dette gælder uanset om der arbejdes fra kontor eller ude i marken. Det er således ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden. 
APC BYG ønsker at være branchens bedste arbejdsplads. Vi ønsker at respektere det enkelte individ og den rummelige arbejdsplads. Chikane og diskrimination er ikke tilladt.  

Ønsker du et uforpligtende tilbud?