Flensted – Spæncom A/S

Fakta om byggeri: Hal

Bruttoetageareal: 3.300 m2
Kunde: Spæncom 
Montageperiode: 2017

 

13.300 m2 kølebygning med 14 meter høje facader