Lindgreens Allé - CPH Construction ApS

Fakta om byggeri: Boliger

Bruttoetageareal: 24.520 m2

Kunde: CPH Construction 

Montageperiode: 2019 - 2021

 

"Store Ø”, arealet mellem Lindgreens Allé, Holmbladsgade og Strandlodsvej i den nordøstlige ende af Amager, ombygges til et boligområde.

Området er mod øst afgrænset af det nedlagte Amagerbanes tracé, og mod syd, hvor området i dag er afgrænset af store lagerhaller, er der også gang i udvikling fra et tidligere industriområde til et nyt boligkvarter med store boligblokke. Samlet udgør området cirka 46.300 kvm. 

Projektet omfatter opførelse af cirka 24.000 kvm i varierende antal etager til 208 private familieboliger, 27 private ungdomsboliger, 13 almene familieboliger og 40 almene ungdomsboliger samt fem mindre erhvervslejemål i stueplan. Derudover etableres cirka 7.500 kvm kælder, primært til parkering og pulterrum. 

De almene ungdomsboliger opføres mod Strandlodsvej, de almene familieboliger opføres på Lindgrens Allé.